Razvoj kroz igru - koje didaktičke igre koristiti?

Kad postaneš roditelj toliko toga bi htio kupiti svom djetetu, ali si svjestan da ne znaš koja mu igračka treba. Kreneš “kopati” po internetu i samo ti izlaze reklame. Da, nigdje nema informacija koje te toliko zanimaju. Ovaj tekst je namijenjen svima vama koji ste u potrazi za pravilnom didaktičkom igrom.

Dječja igra – maštovita i zabavna aktivnost, glavni je pokretač razvoja i najbolji “učitelj” u istraživanju okoline. Igra je ogledalo onoga što je djetetu važno, onoga što osjeća i što zna. Promatranjem djeteta u igri, o njemu ili njoj možemo puno toga doznati. Kroz igru dijete iskazuje vlastite emocije poput veselja ili ljutnje, razvija motoriku, spretnost, maštu, znatiželju, stvara bliske odnose s drugima, uči se govoru i gradi sliku svijeta oko sebe.

Najvažniji uvjet za djetetov zdrav i poticajan razvoj je stjecanje raznovrsnih iskustava kroz različite aktivnosti i okolinske podražaje. O odnosu igre i razvoja može se reći da se razvoj odražava u igri te da igra potiče razvoj. U tome veliku ulogu imaju roditelji i/ili odgojitelji čiji je zadatak prepoznati i pravilno poticati djetetove sposobnosti, biti mu potpora i prijatelj u igri kako bi ono ostvarilo svoj puni razvojni potencijal.

Kako opisati didaktičke igre?

Igrati se možemo na razne načine i s različitim predmetima, samo ako im dodamo zrnca mašte i kreativnosti. Police u trgovinama prepune su šarenih i zanimljivih igračaka i ponekad je teško procijeniti koja bi od njih možda bila najbolja za razvojni stupanj djeteta. Djeca se u pravilu razvijaju određenim redoslijedom i u svakoj se razvojnoj fazi uče sposobnostima i načinima razmišljanja karakterističnima za upravo to razvojno razdoblje.

Zbog toga, dječje igračke bi trebale pratiti njihov tempo razvoja kako bi im bile izazovne i poticajne za učenje novih znanja i vještina. Slobodna i spontana dječja igra u kojoj su glavni akteri mašta i znatiželja najbolji su poticaj, u suprotnom, stvaranjem pritiska učenja i vježbe, igra lako može izgubiti svoj osnovni smisao – a to je zabava!

Interaktivne igre koje potiču maštu, učenje, razvoj osjetila, vještina, sposobnosti i pažnje nazivaju se didaktičke igračke. Riječ didaktika (grč.didaskein) znači ”poučavati”, ”obučavati” i ”predavati” pa je iz toga lako zaključiti otkuda naziv ovoj skupini igračaka. Cilj didaktičkih igračaka je učiniti dijete aktivnim sudionikom igre te poticati slobodno istraživanje i učenje kroz iskustvo.

Razvoj igre kroz razvojne faze

Jean Piaget bio je poznati psiholog koji je veliki dio svog radnog vijeka posvetio temama razvoja djeteta. Proučavajući njihovo napredovanje, zaključio je da igra u tom procesu ima vrlo bitnu ulogu i da je glavni motiv djeci za igranje sam užitak koji im igra pruža. Prema karakteristikama koje obilježavaju igru u različitim razvojnim fazama i prema dobi djeteta, podijelio ih je na: igre ovladavanja, simboličke igre, igre prema pravilima.

didaktičke igre - konstruktor za psihomotorički razvoj

Didaktičke igre ovladavanja

Igre ovladavanja karakteristične su za djecu do druge godine života. Igre u toj razvojnoj fazi često su ponavljajuće i cilj im je istraživanje okoline. Za ovu najmlađu dob karakteristična je funkcionalna igra kroz koju dijete isprobavanjem razvija svoje sposobnosti te konstruktivna igra u kojom se dijete služi predmetima s namjerom da nešto stvori.

S obzirom na to, bitno je djeci u ovoj dobi omogućiti što češći doticaj s raznolikim podražajima kako bi dijete otkrivalo okolinu svim svojim osjetilima: vidom, sluhom, njuhom, okusom, dodirom i osjetilom pokreta. Izlaganjem djeteta raznim senzornim podražajima, u mozgu se stvaraju nove sinaptičke veze. Sinapse su poveznice između živčanih stanica u mozgu putem kojih se odvija učenje i ”jačanje” mozga. 

Od prvog dana života, stanice mozga djeteta stvaraju nove veze za učenje, a senzomotoričkim podražajima one jačaju i opstaju. I baš zbog toga se kaže ”Prve tri su najvažnije!”. Zato je bitno djecu poticati na osvještavanje svih senzornih doživljaja, kako u prirodi tako i u toplini svoga doma. Osim senzornih, u ovoj dobi za rast i razvoj vrlo je bitan i razvoj motoričkih sposobnosti.

Od samog rođenja dijete kroz doticaj s okolinom uči nove pokrete, uvježbava ih i koristi prilikom uvježbavanja novih vještina i obrazaca kretanja. Što je djetetova okolina više poticajna u smislu iskušavanja različitih doživljaja, ono će steći i više motoričkih iskustava.

Umetaljka učimo brojati povrće

za rano učenje brojeva

Djeca uči kroz iskustvo

Stjecanjem više iskustava i razvijanjem motoričkih sposobnosti, dijete se uči funkcioniranju u svakodnevnom životu. Kako bi potakli dijete na aktivnosti stimulativne za razvoj fine i grube motorike, spretnosti šake i prstiju, održavanje ravnoteže ili pak uporabu osjetila, poslužit će nam didaktičke igračke. Didaktičke igračke prigodne za razvijanje senzomotorike u ovoj razvojnoj fazi su razne jednostavne slagalice, kockice, šareni oblici i zvečke te jednostavne figure životinja od raznih materijala koje dijete s oduševljenjem promatra, opipava ili slaže. Razni oblici i boje kod djeteta bude maštu i motivaciju za otkrivanjem svijeta.

Primjere didaktičkih igračaka za ovu dobnu skupinu možete pronaći i na ispod priloženim linkovima. Ove igračke osim što svojim bojama i oblicima privlače i održavaju djetetovu pažnju, vrlo su stimulativne za učenje i razvoj senzomotoričkih sposobnosti djeteta jer su načinjene od materijala ugodnih za dodir, sigurne su i prikazuju razne motive iz prirode.

Kocka za sortiranje

potiče logičko zaključivanje

Simboličke igre

Nakon što je dijete ovladalo jednostavnijim oblicima i podražajima, počinje faza simboličke igre. Simboličke igre igraju se u dobi od 2. do 7. godine. U ovom razdoblju, djeca se počinju igrati s drugom djecom, usmjeravati se na odnose s prijateljima, imitirati ih i komunicirati s vršnjacima. Tada su djeca spremna za suradničku igru. U ovom razvojnom razdoblju igra postaje sve maštovitija, uvode se igre pretvaranja ili igranja raznih uloga.

Igre pretvaranja su igre u kojoj djeca koriste predmete ili osobe kao simbole nečeg drugog. Tako se često pretvaraju da su netko drugi kroz ”kao da..” igre te si dodjeljuju uloge raznih zanimanja poput liječnika, učitelja, prodavača ili članova obitelji. Kroz takvu vrstu igre, djeca se uče socijalnim odnosima i ulogama u društvu, poboljšavaju komunikaciju, uče se suradnji i uvažavanju drugih. Primjeri didaktičke igre koje im mogu biti zanimljive u ovoj razvojnoj fazi.

Kuhinja za djecu "Retro"

potiče učenje uloga

Ove igre sadrže setove alata za određena zanimanja ili svakodnevne aktivnosti kojima se ljudi bave pomoću čega je dijete potaknuto razvijati maštu i socijalne vještine.

Doktorski set

za sve malene doktorice i doktore

Didaktičke igre prema pravilima

Nakon 7. godine, djecu počinju zanimati igre prema pravilima. Takve igre strukturirane su, imaju točno određena pravila i često imaju natjecateljske elemente. Tijekom ove vrste igre djeca se uče suradnji, popuštanju, altruizmu i usavršavaju se u socijalnim vještinama. 

Čovječe ne ljuti se

društvena igra
Zaključak:

Iz svega navedenog da se zaključiti da igra ima izrazito bitnu ulogu u razdoblju djetinjstva. Kroz igru djeca stimuliraju sva svoja osjetila, usavršavaju motoričke aktivnosti, uče se novim vještinama, rješavanju problema, upoznaju se s okolinom i pripremaju za neke životne uloge koje ih čekaju.  Izborom adekvatnih i stimulirajućih didaktičkih igara u razvoju djeteta možemo potpomoći njegovom kvalitetnom i zdravom rastu i razvoju.

Za kraj, bitno je naglasiti da je povrh svega najbolji pokazatelj da je odabrana igračka prigodna za dob i razvojni stupanj djeteta upravo djetetov osmijeh, iskazano oduševljenje i interes za upravo tom igračkom.

Jelena Palikuća

Jelena Palikuća

Apsolventica psihologije